TÝŽDENNÉ

Jednoznačne sa jedná o dovolenku na vode. Nie je však nikde určené, že rieku nemôžete zdolávať na viac etáp, podľa vašich časových možností. V ponuke sa nachádzajú dve kompletné rieky, ktorých splavovanie sa dá kombinovať aj ďalšími aktivitami podľa príležitosti. Niektoré možnosti sú uvedené v samotnej kilometráži riek, iné sú individuálne.

 

 

 

Malý Dunaj ( Bratislava - Kolárovo )

 

Mošonský Dunaj (Rajka - Gyór )