Warning: file(db/en_poll_questions.php) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/vodak.sk/www/libraries/FlatFiles.php on line 382
TÝŽDENNÝ SPLAV - MALÝ DUNAJ - VODAK.SK

TÝŽDENNÝ SPLAV - MALÝ DUNAJ

 

 

  • Malý Dunaj s možnosťou pokračovať po Váhu do Komárna
  • Dĺžka úseku sa pohybuje od 154,5 do 110,4 r.km.. Nalodiť sa možno v Prievoze, alebo pohodlnejšie vo Vrakuni. V oboch prípadoch je zastávka MHD vzdialená od miesta nalodenia na cca 200 m.
  • Je vhodné si vziať zásoby na dva dni, aby ste bez problémov vydržali do Jelky, kde si môžete zásoby doplniť.
  • Ďalšia možnosť je v Jahodnej, Topolníkoch a v Kolárove. Obmedzené možnosti sú v Hornej Potôni.
  • Splav možno ukončiť v Topoľníkoch v táborisku vedľa termálneho kúpaliska, v Kolárove pri starom sútoku Malého Dunaja a Váhu (pod mostom), alebo pri plavbe po Váhu v Komárne. Dlžku a teda aj ukončenie splavu však nakoniec určujete vy.
  • Počas splavu je možné navštíviť technické zaujimavosti, akýmy sú vodný mlyn v Jelke hneď vedľa táboriska, tak isto prevádzkyschopný mlyn v Tomašikove, ktorý bol postavený v roku 1893 a je zaradený do zoznamu technických pamiatok. Plávajúci mlyn v Kolárove na mrtvom ramene Malého Dunaja.
  • V Podháji za Jelkou na ranči u Paľa je možné po dohode zajazdiť si na koňoch. V prípade záujmu vám môžeme túto aktivitu zabezpečiť.
  • Na rieke je možné chytať ryby s platným rybárskym lístkom.

 

 

- 154,5 Bratislava vľ,

 

- 151,1 Vrakuňa vp 400m vp

 

- 141,4 Most pri Bratislave vp

 

- 139,8 Malinovo vp vp + 2 km, chodte ľavým ramenom

 

- 131,3

 

- 129,9 Nová Dedinka 2 km vp

 

- 127,6 Tomašov vp, vp

 

- 125,5 , Vlky1,5 km vp

 

- 111,2 Zlaté klasy 4km vp

 

- 101,8 Jelka vľ

 

- 99,6 Nový život 2 km vp

 

- 93,1 Vodný mlyn pri Jelke vľ, Jelka + 1,5 km vľ

 

- 92,0 Podháj, vľ, vľ

 

- 81,0 Horná Potoň - Lúky vp vp 200m

 

- 74,4 Orechová Potoň vp 100m

 

- 73,5 Tomašikovo 3 km vľ - 72,1 vľ Tomašikovo - Mlyn

 

- 67,2 Jahodná vľ + 1,5 km vp

 

- 50,8 Trstice vľ + 2,5 km

 

- 44,1 Toplníky 2 km vp

 

- 42,1 Ú vp Klátovské rameno, 1 km vp

 

- 38,6 Ú vľ Čierná Voda

 

- 25,8 Kolárovo vp

 

- 24,9 Ú vl Váh,

 

 

VÁH

 

- 24,5 Kolárovo vp vp 1 km vp

 

- 17,2 + 4km

 

- 11,0 Kameničná vp

 

- 3,7 Ú vp Nitra

 

- 2,7 + 500m Komárno vp vp

 

- 0,0 Ú zľava do Dunaja na r.km 1765,9