Warning: file(db/en_poll_questions.php) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/vodak.sk/www/libraries/FlatFiles.php on line 382
VYSVETLIVKY   - VODAK.SK

VYSVETLIVKY  

 

OBŤIAŽNOSŤ - obtiažnosť splavnosti riek a vysvetlenie stupňov značených podľa medzinárodnej stupnice

 

ZNAČKY - význam značiek a skratiek v kilometráži