Warning: file(db/en_poll_questions.php) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/vodak.sk/www/libraries/FlatFiles.php on line 382
OBTIAŽNOSŤ - VODAK.SK

OBTIAŽNOSŤ

Stupeň: ZW A

 

Názov: Stojaté vody

Charakteristika: Neprúdiaci alebo nepatrne prúdiaci tok (priehrady, jazerá a pod)

Znalosti vodáka: Bez nárokov

Technické vybavenie: Otvorené lode všetkých druhov

Zaistenie: Znalosti plávania, deti plávacie vesty

 


 

Stupeň: ZW B

 

Názov: Kľudné vody

Charakteristika: Slabo prúdiace toky ( 2 -3 km/hod.), prehľadný tok

ng>Znalosti vodáka: Bez nárokov

Technické vybavenie: Otvorené lode všetkých druhov

Zaistenie: Znalosti plávania, deti plávacie vesty

 


 

Stupeň: ZW C

 

Názov: Mierne prúdiace

Charakteristika: Rýchlosť prúdu 3 - 5 km/hod., prehľadný tok

Znalosti vodáka: Znalosť základného záberu

Technické vybavenie: Otvorené lode všetkých druhov

Zaistenie: Znalosti plávania, deti plávacie vesty

 


 

Stupeň: WW I

 

Názov: Ľahké

Charakteristika: Pravidelná prúdnica a pravidelné vlny, malé pereje, časté meandre s rýchlo tečúcou vodou, zarastené brehy

Znalosti vodáka: Znalosť všetkých základných záberov (riadenie a ovládanie lodí)

Technické vybavenie: Obratné otvorené lode (slalomový typ), vhodnejšie sú kryté lode

Zaistenie: Znalosti plávania, deti povinne plávacie vesty, lode zaistené proti potopeniu

 


 

Stupeň: WW II

 

Názov: Mierne ťažké

Charakteristika: Nepravidelné vlny a prúdnica, stredné pereje, slabé valce a víry, malé pereje v silne meandrujúcich alebo v málo prehľadných riečištiach

Znalosti vodáka: Znalosť všetkých základných záberov (riadenie a ovládanie lodí)

Technické vybavenie: Obratné otvorené lode (slalomový typ), vhodnejšie sú kryté lode

Zaistenie: Znalosti plávania, deti povinne plávacie vesty, lode zaistené proti potopeniu

 


 

Stupeň: WW III

 

Názov: Ťažká

Charakteristika:Prehľadný prejazd vysokými nepravideľnými vlnami, valce a víry, "karfióly", stredné pereje v úzkom ( zarastenom ) riečišti, rýchli prúd silne meandrujúcim riečišťom

Znalosti vodáka: Veľmi dobré ovládanie lode, znalosť všetkých záberov, znalosť "čítania vody, trénovanosť

Technické vybavenie: Len kryté lode, doporučený ochranný odev

Zaistenie: Plávacie vesty a prilby nutné, dobré uchyty na lodiach, lode zaistené proti potopeniu

 


 

Stupeň: WW IV

 

Názov: Veľmi ťažká

Charakteristika: Vysoké vlny a dlhé pereje, veľké valce, víry a "karfióly", málo prehľadný prejazd, prehliadka úsekov väčšinou potrebná

Znalosti vodáka: Znalosť eskimáckeho obratu vhodná, nutná dobrá fyzická kondícia a trénovanosť

Technické vybavenie:Len kryté lode, ochranný odev - neoprén alebo dobré gumenné oblečenie

Zaistenie: Plávacie vesty a prilby nutné, dobré uchyty na lodiach, lode zaistené proti potopeniu + jazda v skupinkách

 


 

Stupeň: WW V

 

Názov: Mimoriadne tažká

Charakteristika:Extrémne pereje, valce a víry, prehliadka event. znalosť terénu potrebná

Znalosti vodáka: Znalosť eskimáckeho obratu nutná, veľmi dobrá fyzická kondícia a psychická kondícia

Technické vybavenie:Len kryté lode, ochranný odev neoprén alebo dobré gumenné oblečenie, + špeciálne slalomové lode s výborným vybavením.

Zaistenie:Len pre špecialistov a špičkových vodákov v ustálených družstvách

 


 

Stupeň: WW VI

 

Názov: Hranica zjazdnosti

Charakteristika:Všeobecne nezjazdné, pri optimálnom vodnom stave event. zjazdné pri vysokom riziku

Znalosti vodáka: Znalosť eskimáckeho obratu nutná, veľmi dobrá fyzická kondícia a psychická kondícia

Technické vybavenie:Len kryté lode, ochranný odev neoprén alebo dobré gumenné oblečenie, + špeciálne slalomové lode s výborným vybavením.

Zaistenie:Splav týchto úsekov sa nedoporučuje