Warning: file(db/en_poll_questions.php) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/vodak.sk/www/libraries/FlatFiles.php on line 382
TÝŽDENNÝ SPLAV - MOŠONSKÝ DUNAJ - VODAK.SK

TÝŽDENNÝ SPLAV - MOŠONSKÝ DUNAJ

Splav je možné začať v táborisku v Rajke. Tok rieky po Feketeerdő je silný, a preto sa treba mať na pozore hlavne v úžinách, kde sa v prípade potreby nedá včas rozpojiť a tým vzniká možnosť kolízie zo stromami ktoré majú ponorené konáre pod vodu. Sú vyznačené v kilometráži výkričníkom ako nebezpečie. Doporučujeme dodržať dostatočné rozostupy medzi loďami.

 

V niektorých obciach je možné vidieť kaštiele z minulosti, ale najväčším lákadlom na prehliadku mesta je predsa len Mosonmagyarovár a potom Győr.V Győri doporučujeme vyhladať piváreň Kazemata, kde si pochutnáte na "klasike" a výbornej kuchyni. Na splave ak neťaháte sebou zásoby pitia na týždeň, doporučujeme okrem vody, pivo "Borsodi", ktoré sme ohodnotili ako pitné.

 

 

- 121,8   vp 2km Rajka 
- 116,0
Ú Rét-árok
- 110,7 nebezp.png(593 b) zúžený tok, menej ako 10m, dĺžka cca 30m, treba sa držať ľavého brehu
- 103,4 nebezp.png(593 b) zúžený tok na 10m
- 102,1 mc.png(510 b)
vľ 1,5km Feketeerdő  zdrav.png(413 b) kostol.png(596 b)
-  93,9  mc.png(510 b)
Halászi vľ 200m strav.png(428 b) zdrav.png(413 b) kostol.png(596 b)
-  93,5
pris.png(318 b) orgtabor.png(205 b) strav.png(428 b) Halászi možnosť kúpania sa (pieskový breh, dno)
-  90,5
vp možnosť kúpania sa,vp 200mMosonmagyarovár - Lúcsony
-  89,7
vp Ú Lajta
-  89,5
vp Mosonmagyarovár, stredisko voľného času, strav.png(428 b)
-  87,2  mc.png(510 b) Mosonmagyarovár
-  87,1
vp 20m pris.png(318 b) strav.png(428 b) Mosonmagyarovár - Rudolf liget
-  85,0
vp orgtabor.png(205 b) strav.png(428 b) nebezp.png(593 b) st.png(91 b) nezjazdne.png(316 b) obchádza sa vľavo(vzdialenosť prenášania 15m)
-  82,9
pris.png(318 b) orgtabor.png(205 b) Máriakálnok
-  69,5
neortab.png(452 b) vľ 200m Magyarkimle 
-  64,2
vp pris.png(318 b) orgtabor.png(205 b) "Cvika", strav.png(428 b) vp Horvátkimle
-  62,6  nebezp.png(593 b) piliere starého mostu
-  62,5  mc.png(510 b)
Magyarkimle vľ 200 - 300m nak.png(559 b) strav.png(428 b) kostol.png(596 b)
-  60,1
pris.png(318 b) orgtabor.png(205 b) "Szigetköz" strav.png(428 b) vľ 100m Novákpuszta kostol.png(596 b)
-  55,2
vp neortab.png(452 b) vľ 300m Lickópuszta
-  53,8
neortab.png(452 b) vľ 300m Hédervár  
-  48,2
vp pris.png(318 b) neortab.png(452 b) vp 100m Mécser ubyt.png(187 b) zdrav.png(413 b) kostol.png(596 b)
-  48,1  mc.png(510 b)
vp 100m Mécser
-  43,1
pris.png(318 b) orgtabor.png(205 b) možnosť kúpania sa, vľ 50m Dunaszentpál  zdrav.png(413 b) kostol.png(596 b)
-  42,1
neortab.png(452 b)
-  41,8
vp neortab.png(452 b)
-  35,5  mc.png(510 b)
-  32,4
neortab.png(452 b) vľ 300m Győrladamér  strav.png(428 b) ubyt.png(187 b) kostol.png(596 b)
-  29,3
vp neortab.png(452 b) vp 300m Kunsziget
-  25,3
orgtabor.png(205 b) vľ 100m Győrzámoly   
-  22,2
vp Ú Rábca vp orgtabor.png(205 b)
-  19,4
st.png(91 b) staré koryto, pokračuje sa rovno športovým kanálom
-  17,0
vp neortab.png(452 b)
-  15,8
vľ Ú staré koryto, vp Ú mŕtve rameno Rábca, Győr
-  15,4  mc.png(510 b) Győr
vp strav.png(428 b)
-  15,3
vp Ú Rába orgtabor.png(205 b) strav.png(428 b) nak.png(559 b) zdrav.png(413 b) ciel.png(424 b)
-  15,2  mc.png(510 b) Győr
-  14,5  mc.png(510 b)
vp pris.png(318 b) Győr
-  13,2
neortab.png(452 b) Győr
-  11,5
vp Ú priemyselný kanál
-  11,2
vp neortab.png(452 b) vľ 100m Likocs ciel.png(424 b)
-   2,5
orgtabor.png(205 b) ciel.png(424 b) vľ 100m Vének
-   0,0
Ú zprava do Dunaja na r.km 1794