Warning: file(db/en_poll_questions.php) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/vodak.sk/www/libraries/FlatFiles.php on line 382
VÍKENDOVÝ SPLAV - MOŠONSKÝ DUNAJ - VODAK.SK

VÍKENDOVÝ SPLAV - MOŠONSKÝ DUNAJ

 

 

  • Vybraný úsek je dlhý 52,3 - 59 r.km., dá sa však zvládnuť bez väčších problémov. Základom je včasné nalodenie sa. Splav je možné začať v táborisku v Rajke.
  • Tok rieky po 102,1 r.km. je silný, zároveň brehy sú pokryte širokým kobercom vodného rastlinstva, čo môže byť pre nedobrovolne kúpajúceho sa nebezpečné, nakoľko sa nedostane na breh.
  • Na tomto úseku doporučujeme dodržavať aj rozostupy medzi loďami hlavne v úžinách, aby nedošlo k hromadnému kúpaniu. Tieto miesta sú vyznačené v kilometráži výkričníkom ako nebezpečie.
  • Na rieke sa nachádza v Mosonmagyarovári hať, kde treba preniesť lode.

 

 

- 121,2 vľ vp Rajka + 2 km

 

- 116,0 Ú Rét - árok

 

- 110,7 zúžený tok, menej ako 10m, dĺžka cca 30m, treba sa držať ľavého brehu

 

- 103,4 zúžený tok na 10m

 

- 102,1 vľ Feketeerdő + 1,5km

 

- 93,9 vľ Halászi + 200m

 

- 93,5 vľ Halászi možnosť kúpania sa (pieskový breh, dno)

 

- 90,5 vp možnosť kúpania sa, vp Mosonmagyarovár - Lúcsony + 200m

 

- 89,7 vp Ú Lajta

 

- 89,5 vp Mosonmagyarovár, stredisko voľného času,

 

- 87,2 Mosonmagyarovár

 

- 87,1 vp Mosonmagyarovár - Rudolf liget + 20m

 

- 85,0 vp obchádza sa vľavo(vzdialenosť prenášania 15m)

 

- 82,9 vľ Máriakálnok

 

- 69,5 vľ vľ Kimle + 200m

 

- 64,2 vp "Cvika", , vp Kimle

 

- 62,6 piliere starého mostu

 

- 62,5 Kimle + 200 - 300m