Warning: file(db/en_poll_questions.php) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/vodak.sk/www/libraries/FlatFiles.php on line 382
JEDNODŇOVÉ SPLAVY - MOŠONSKÝ DUNAJ 2 - VODAK.SK

JEDNODŇOVÉ SPLAVY - MOŠONSKÝ DUNAJ 2

 

  • Úsek je dlhý 24 - 31 km. Splav zahájite z táboriska v Halászi.
  • V Mosonmagyarovári je treba lode preložiť, ale nejedná sa o náročnú činnosť, nakoľko vzdialenosť prenášania je 10 m.
  • Možností občerstvenia na tomto úseku pribúda. Pri našom splave sme za pitné pivo vyhlásili "Borsodi".
  • Splav môžete ukončiť podľa vašich možností a dohody v niektorom z vyznačených cieľov.

 

 

- 93,5 vľ Halászi, možnosť kúpania sa (pieskový breh, dno)

 

- 90,5 vp možnosť kúpania sa, vp Mosonmagyarovár - Lúcsony + 200m

 

- 89,7 vp Ú Lajta

 

- 89,5 vp Mosonmagyarovár, stredisko voľného času,

 

- 87,2 Mosonmagyarovár

 

- 87,1 vp Mosonmagyarovár - Rudolf liget + 20m

 

- 85,0 vp Mosonmagyarovár obchádza sa vľavo(vzdialenosť prenášania 15m)

 

- 82,9 vľ Máriakálnok

 

- 69,5 vľ vľ Kimle + 200m,

 

- 64,2 vp "Cvika" vp Kimle

 

- 62,6 piliere starého mostu

 

- 62,5 Kimle + 200 - 300m