Warning: file(db/en_poll_questions.php) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/vodak.sk/www/libraries/FlatFiles.php on line 382
MORAVA - VODAK.SK

MORAVA

 

 

  • Nami ponúkaný úsek rieky môžeme podľa medzinárodneho značenie v obtiažnosti zaradiť do kategórie ako ZW B, čo predstavuje slabo prúdiaci tok s rýchlosťou 2 - 3 km/hod. a je vhodný aj pre začiatočníkov na osvojenie si základných znalostí ovládania lode.
  • V minulosti bola najstráženejšou riekou aj hranicou Slovenska.
  • Splav je možné zahájiť v Záhorskej Vsi, alebo z Vysokej pri Morave podľa vlastného uváženia a ukončiť pod hradom v Devíne, pred sútokom Moravy a Dunaja. Na rieke sú dobré možnosti chytania rýb s platným rybárskym lístkom.
  • Doprava na z ačiatok a z konca splavu je individuálna, s možnosťou využitia medzimestskej dopravy, po ukončení splavu mestskou hromadnou dopravou.
  • Morava je medzinárodnou riekou a platia pre ňu iné pravidlá ako pre vnútroštátne rieky.
  • Kultúrnou zaujímavosťou je zrúcanina hradu Devín na sútoku riek Moravy a Dunaja.
  • Ďalšou možnosťou ukončenia splavu je návšteva jazdiarne alebo reštaurácií pod hradom.