Warning: file(db/en_poll_questions.php) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/vodak.sk/www/libraries/FlatFiles.php on line 382
MALÝ DUNAJ - VODAK.SK

MALÝ DUNAJ

 

Malý Dunaj je rýchlosťou toku 3 - 5km/h nížinnou riekou, pričom je len veľmi málo úžin a plytčin, kde sa rýchlosť na krátky čas nepatrne zvýši. Rieka je regulovaná od začiatku (Malý Dunaj je napúšťaný v Bratislave v prístave z Dunaja, vteká v Kolárove do Váhu a nakoniec v Komárne späť do Dunaja.

 

  • Dĺžka rieky je 142 km po Váh.
  • Brehy sú lemované kríkmi a stromami, neskôr poliami. V kilometráži je započítaná 24,5 km dlhá trasa po Váhu k sútoku s Dunajom.
  • Rieka je splavná počas celého roka, v obtiažnos ti zaradená ako ZW C (mierne prúdiaca rieka s rýchlosťou toku 3-5 km/h). Dosahovaná cestoná rýchlosť je medzi 25 až 30km za deň.
  • Plavba sa zahajuje pod mostom na 154,5 r.km. (Bratislava - Prievoz) alebo na 151,1 r.km. (Vrakuňa). V oboch prípadoch je zastávka MHD vzdialená od miesta nalodenia na cca 200 m.
  • Počas celého splavu sa dvakrát prekladajú lode, pričom v prvom prípade sa prenáša vpravo a v druhom vľavo. Doporučujeme dodržiavať bezpečnú vzdialenosť a včas doraziť ku brehu. Platí to aj v prípade kúpania sa pod haťou. Treba pamätať na spätné prúdy, ktoré nemusí ani lepší plavec zvládnuť.
  • Končiť splav možno v Topoľníkoch v táborisku vedľa termálneho kúpaliska, v Kolárove pri starom sútoku Malého Dunaja a Váhu (pod mostom), alebo pri plavbe po Váhu v Komárne.
  • Počas splavu je možné navštíviť technické zaujimavosti, akýmy sú vodný mlyn v Jelke vedľa táboriska, tak isto prevádzkyschopný mlyn v Tomašikove, ktorý bol postavený v roku 1893 a je zaradený do zoznamu technických pamiatok, alebo plávajúci mlyn s najdlhším dreveným mostom v Európe, ktorý sa nachádza na mŕtvom ramene malého Dunaja v Kolárove.
  • Kúsok za Jelkou na ranči je možné po dohode zajazdiť si na koňoch. V prípade záujmu vám môžeme túto aktivitu zabezpečiť.
  • Počas splavu je možné chytať aj ryby s platným rybárskym lístkom.