Warning: file(db/en_poll_questions.php) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/vodak.sk/www/libraries/FlatFiles.php on line 382
JEDNODŇOVÝ SPLAV - MALÝ DUNAJ 4 - VODAK.SK

JEDNODŇOVÝ SPLAV - MALÝ DUNAJ 4

 

 

  • Trasa z Jahodnej do Topolníkov s ukončením v táborisku vedľa termálneho kúpaliska meria 25 r.km.
  • Úsek je splavný počas celého roka
  • Plavbu možno zahájiť pod cestným mostom v Jahodnej alebo na druhom brehu od reštaurácie Alba Régia a ukončiť v táborisku vedľa termálneho kúpaliska v Topolníkoch.

 

 

- 67,2 Jahodná vľ + 1,5 km vp

 

- 50,8 Trstice vľ + 2,5 km

 

- 44,1 Topolníky 2 km vp

 

- 42,1 Ú vp Klátovské rameno 1km vp