Warning: file(db/en_poll_questions.php) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/vodak.sk/www/libraries/FlatFiles.php on line 382
JEDNODŇOVÝ SPLAV - DUNAJ - VODAK.SK

JEDNODŇOVÝ SPLAV - DUNAJ

 

 

  • Úsek dlhý 31 km ponúka trasu od Čunova po Gabčíkovo ako jednodňový splav starým korytom (t.j.časť od 1851,5 r.km po 1820,5 r.km).
  • Úsek je splavný počas celého roku.
  • Prehradenie v Dunakiliti je nesplavné. Je potrebné včas pristáť a lode preniesť. Dĺžka prenášania je približne 100 m.

 

 

- 1851,5 Čuňovská Hať + 100m vľ

 

- 1850,4 Hranice SR - Maďarsko vp

 

- 1842,8 vp ostrov 3km, Dunakiliti

 

- 1840,8 Dobrohošť vľ, ramenná sústava začiatok

 

- 1838,1 Vojka nad Dunajom vľ

 

- 1829,3 Bodíky vľ

 

- 1820,5 vľ + 600m vľ, vľ ramenná sústava koniec Gabčíkovo 5km vľ