Warning: file(db/en_poll_questions.php) [function.file]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/vodak.sk/www/libraries/FlatFiles.php on line 382
DUNAJSKÉ RAMENÁ - VODAK.SK

DUNAJSKÉ RAMENÁ

 

DUNAJ SÚSTAVA RAMIEN - DOBROHOŠŤ - BAČIANSKÉ RAMENO

 

 

 

 

  • Je to nezmeraná sústava ramien Dunaja, do ktorej sa vchádzalo pred dostavbou vodného diela a prehradenia brány zo starého koryta.

  • Ramená sú splavné počas celého roka.

  • Z hladiska náročnosti a značenia je to stojatá až slabo prúdiaca voda s rýchlosťou 0 - 3 km/h značená v stupnici ako ZW A - B. Je to vhodné miesto pre začínajúcich vodákov k osvojeniu si základných znalostí ovládania lode.

  • Upozorňujeme však, že sa v ramenách nachádza niekoľko umelo vybudovaných betónových priepustí, ktoré sú nezjazdné a pri priblížení sa nebezpečné.

  • V ramennej sústave sa nachádza pestrá paleta rastlinstva a živočíchov. Sú tu vynikajúce možnosti rybolovu a kúpania sa. Podmienkou chytania rýb je platný rybársky lístok a vlastná výstroj. Spôsob ubytovania je na divoko: "Kto si kde ustelie, tam bude spať".

  • Splav je možné ukončiť v Bodikoch kvôli autobusovému spoju, alebo v prípade individuálnej dopravy aj v Bačianskom ramene.

  • Upozorňujeme však, že sa v ramenách nachádza niekoľko umelo vybudovaných betónových priepustí, ktoré sú nezjazdné a pri priblížení sa nebezpečné.

  • Údaje o kilometroch sú hodnoty z hlavného toku. Skutočná dĺžka je cca. 25 km